شيطان و نماز

پيامبر صلى الله عليه و آله : شیطان همواره از مومن دور است تا آن هنگام كه او مراقب انجام كامل نمازهاى پنج گانه باشد، پس هر گاه او آن نماز را تباه سازد (مانند اينكه ،بدون اينكه ،بدون شرايط و بزرگ وارد مى سازد و مجددا آن حضرت فرمودند: شيطان پيوسته تا وقتى كه …
ادامه ی نوشته شيطان و نماز

نماز، جنگ با شيطان !

همه ما با كلمه محراب آشنا هستيم ، اين كلمه در قرآن نيز درباره محلّ نماز زكريّا عليه السّلام آمده است . (( هو قائم يصلّى فى المحراب ))محراب در لغت يعنى محلّ حرب وجنگ ، پس نماز وحضور در محرابِ عبادت ، قيام براى جنگ با ابليس است .اگر انسان هر روز چند بار …
ادامه ی نوشته نماز، جنگ با شيطان !